LED displeje - OZN 100 H - J - A, OZN 100 H / Z - J-A

Späť Výrobca: Holomy
OZN 100 H - J - A, OZN 100 H / Z - J-A

12 V / jednoradový displej / LED 5 mm

  • oranžovo blikajúce diódový nápis HASIČI
  • použitie je schválené pri funkcii modrých majákov
  • rozmery: 330 x 110 x 42 mm
  • externé použitie