Majáky - FIREBEAM

FireBeam je kompaktný rotačný maják malých rozmerov s polykarbónovou základňou a Lexan krytom. Modely FireBeam sú tiež v magnetickej verzii s pripojením do zapaľovača.

Späť Výrobca: Holomy
FIREBEAM

FB3SM je dvojrýchlostný model, ktorý umožňuje prepínateľnosť medzi týmito rýchlostnými módmi (95 alebo 175 zábleskov za minútu). Obsahuje tiež otočnú držiakovú sadu. Jednorýchlostný model je dostupný vo verzii 95 alebo 175 zábleskov za minútu.