Svetelné súpravy - HIGHLIGHTER LED

Highlighter je mini-rampa s nízkym profilom, modulový princíp radí túto mini-rampu na vedúcu pozíciu v kategórii mini-rámp firmy Federal Signal. Vysoko-svietivé LED diódy spolu s technológiou Solaris zabezpečujú úžasnú svietivosť v rozsahu 360°.

Späť Výrobca: Selvit
HIGHLIGHTER LED

Highlighter je mini-rampa s nízkym profilom, modulový princíp radí túto mini-rampu na vedúcu pozíciu v kategórii mini-rámp firmy Federal Signal. Vysoko-svietivé LED diódy spolu s technológiou Solaris zabezpečujú úžasnú svietivosť v rozsahu 360°. 

Highlighter LED mini-rampa ponúka niekoľko programovateľných druhov záblesku (20+) a prídavných funkcií. Prínáša nový spôsob prepínania medzi zábleskami a to priložením magnetu na príslušnú časť vrchného krytu.