Svetelné súpravy - LEGEND

Rampa Legend je nízko-profilová rampa. Legend poskytuje 360° pokrytie a vyššiu mimo-osovú výstrahu pomocou technológii ROC (Reliable On-board Circuitry) a LED Solaris.

Späť Výrobca: Selvit
LEGEND

Rampa Legend je nízko-profilová rampa. Legend poskytuje 360° pokrytie a vyššiu mimo-osovú výstrahu pomocou technológii ROC (Reliable On-board Circuitry) a LED Solaris. Technológia ROC na 85% eliminuje riziko porúch v rampe – redukuje náklady na opravu a zvyšuje tak pohotovostný čas vozidla pri využívaní rampy.

Rampa Legend može byť poskladaná rôznym spôsobom čo zvyšuje jej použiteľnosť v rôznych sférach. Legend je ľahko rozoberateľný a už do niekoľkých minút sa dá zmeniť jeho konfigurácia priamo na vozidle bez zbytočného odpájania od vozidla. ROC dosky sú tiež individuálne označené čo zlepšuje manipuláciu s nimi. Ďalšie dostupné varianty sú s ajejovými svetlami, halogénovými svetlami, Solaris SignalMaster, ...