LED displeje - Alfanumerický LED ovládací panel pre displeje

Späť Výrobca: Holomy
Alfanumerický LED ovládací panel pre displeje

  • výber zo 16 grafických / textových nápisov pomocou otočného prepínača a malého displeja na ovládacom paneli
  • automatické zhasnutie displeja OZN 100-P pri prepínaní nápisu
  • rozsvietenie zvoleného nápisu tlačidlom DISP
  • dlhšie texty sú zobrazované postupným striedaním slov rovnako ako na displeji OZN 100-P
  • rozmery: 101 x 38 x 27 mm